Home

Houten deuren

Binnendeuren

Buitendeuren

Beslag

Duurzaam

Inspiratie

Referenties

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer
actueel, toegankelijk, correct en compleet


Cottageworld stelt het op prijs dat u ge´nteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website.  Wij besteden uiterste zorg aan de inhoud van deze site.

info@cottageworld.nl
06 53447669

 

 

logo-Cottageworld-middel

 
 

Eiken binnendeur in badkamer

 

Disclaimer

Actualiteit & toepasselijkheid
Cottageworld stelt het op prijs dat u ge´nteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze website. Wij besteden uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze site. Het is echter mogelijk dat de informatie m.b.t. modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen of ander informatie op deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over de producten en diensten van Cottageworld. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor deze informatie door u wordt gebruikt.

Aansprakelijkheid
Cottageworld is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.
De websites van Cottageworld worden regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen be´nvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Wij aanvaarden dienaangaande dan ook geen aansprakelijkheid. Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren.
Deze internetsite kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites. Cottageworld is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan andere websites of voor de privacybescherming op die sites, ook niet indien deze websites het logo van Cottageworld bevatten. Ten overvloede wijzen wij u erop dat (de inhoud van) deze website(s) niet (is) zijn beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit.

Toegang
Cottageworld behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Kleuren
Op deze website kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. De afgebeelde deuren dienen slechts ter illustratie van de talrijke mogelijkheden. Wij willen u erop wijzen dat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben en dus niet als natuurgetrouw beschouwd kan worden. Voor een natuurgetrouwe kleurweergave verwijzen wij u door naar de dichtstbijzijnde dealer.

Wijzigingen
Cottageworld behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment zonder vooraankondiging wijzigingen en correcties aan te brengen in de website. Wij zijn echter niet gehouden de website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of verouderde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons over opneemt middels info@cottageworld.nl.

Privacy statement
Cottageworld respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door jouw gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Wij zullen zorgvuldig omgaan met de door uw verstrekte persoonsgegevens.
De gegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De geregistreerde gegevens zijn niet zonder uw toestemming in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming worden overgedragen aan derden. Uw gegevens worden door ons voor eigen (marketing)doeleinden gebruikt zoals het bijhouden van statistieken.

Verzonden e-mail
Door Cottageworld per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van jouw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Aanvaarding
Deze disclaimer en privacy statement zijn van toepassing indien u een bezoek brengt aan de website en/of gebruik maakt van de (informatie op de) website. U aanvaardt deze en u verbindt u ertoe deze na te leven. Indien u de disclaimer niet aanvaardt, mag u de (informatie op de) website niet gebruiken. De disclaimer kan zonder (voorafgaande) kennisgeving op ieder gewenst moment worden gewijzigd, zodat u de disclaimer bij ieder gebruik opnieuw dient te lezen.

 
Houten deuren
Binnendeuren
Buitendeuren
Kozijnen
Beslag
Klampdeuren
Paneeldeuren
Stijldeuren
Designdeuren
Voordeuren
Staldeuren
Garagedeuren
Kleuren
Duurzaam
Inspiratie
Referenties
Installatie
Maatwerk
Dealers
Contact
Voorwaarden
Privacy
Disclaimer
Klantenservice
Over Cottageworld Nederland B.V.
Eikendeuren.nl
Boerderijdeuren.nl
Boerenbeslag.com
Houtenbinnendeuren.nl
Renovatiedeuren.nl
Nieuwbouwdeuren.nl

Houtenluikenenbeslag.nl
(C) Cottageworld Nederland B.V. 2016 wijzigingen voorbehouden